RoboŚwiat zajmuje się organizacją innowacyjnych warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Wiedza z zakresu matematyki, fizyki, przyrody, informatyki i automatyki jest przedstawiana dzieciom w przystępny sposób – łącząc ze sobą, w odpowiednich proporcjach, naukę i zabawę. Aby poznać zasady budowy robotów, najlepiej po prostu zacząć je konstruować! Podczas zajęć uczestnik własnoręcznie zbuduje robota, a następnie nauczy się go programować.

Dzieci zaczynają pracę pod opieką doświadczonych instruktorów, tworząc konstrukcje z wykorzystaniem instrukcji. Z upływem czasu, w miarę zdobywania doświadczenia, instrukcje stają się zbędne, a głównym przewodnikiem jest wyobraźnia. Nasze warsztaty uczą wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce, doskonale wpływają na rozwój wyobraźni, zdolności manualnych, kreatywności, logicznego myślenia i umiejętności pracy w zespole oraz wzmagają dociekliwość poznawania świata techniki.

Zajęcia prowadzone są dla dzieci w wieku szkolnym, podzielonych na 2-3 osobowe zespoły. Grupa powinna liczyć maksymalnie 12 osób. Każdy zespół jest wyposażony w zestaw LEGO Mindstorms NXT lub LEGO Mindstorms EV3 oraz przenośny komputer umożliwiający jego graficzne programowanie. Przewidziane są również dodatkowe materiały dla grup, takie jak:

  • mata dla robotów podążających za linią
  • dohyo (ring sumo) do walk robotów
  • zagroda do organizacji zawodów
  • elementy torów z przeszkodami
  • kartki i pisaki dla robotów rysujących

Warsztaty trwają dwie godziny zegarowe i podczas ich trwania każdy zespół wybiera konstrukcję, którą będzie budować.

Robot z zębami!

Każde zajęcia budowy robota powiązane są z teoretycznym materiałem dydaktycznym, który jest przedstawiany dzieciom. Kolejnym krokiem są zajęcia praktyczne, do których przygotowana jest baza instrukcji budowy i programowania. Po wykonaniu z klocków konstrukcji mechanicznej, grupa programuje robota w środowisku graficznym. We wszystkich zadaniach uczestnicy wspierani są przez instruktorów, którzy pomagają i korygują błędy na etapie budowania, programowania oraz wprowadzania udoskonaleń i modyfikacji. Końcowym etapem warsztatów jest oczywiście zabawa!

Przyjdź i przekonaj się sam, czym jest RoboŚwiat!